UAB "Florinus" asmens privatumo politika

UAB "Florinus" būdama viena didžiausių investicinių tauriųjų metalų platintojų Baltijos šalyse visiškai pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarba ir ypač gerbia kiekvieno asmens teisę į savo asmens duomenų apsaugą ir atsakingą jų tvarkymą.

Šioje UAB “Florinus“ privatumo politikoje pateikiama visiškai pilna informacija apie įmonės renkamus, tvarkomus, saugomus bei naudojamus Jūsų asmens duomenis. Prieš tampant mūsų klientu ir pradedant naudotis visomis UAB “Florinus“ paslaugomis įskaitant mūsų internetinį tinklapį (www.florinus.lt) ar kitas esamas ar būsimas mobiliasias aplikacijas ar programėles, prašome labai atidžiai perskaityti šią mūsų įmonės taikomą privatumo politiką.

*Jeigu nesutinkate su šia mūsų įmonės taikoma privatumo politika prašome nesinaudoti UAB “Florinus“ paslaugomis, internetine parduotuve ar mūsų turimomis ar būsimomis mobiliosiomis aplikacijomis ir programėlėmis, nes kitaip mes negalėsime užtikrinti savo teikiamų paslaugų atitikimo Lietuvos Respublikos įstatymams.

Ši privatumo politika netaikoma jokiems trečiųjų šalių internetiniams puslapiams, programoms, mobiliosioms programėlėms ar aplikacijoms, kurios nepriklauso UAB “Florinus“, netgi jeigu Jūs jomis naudojatės ar per jas galite gauti prieigą prie www.florinus.lt puslapio. Ši privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių renkamai ir naudojamai informacijai už kurią mes neatsakome. Todėl rekomenduojame prieš pradedant naudotis trečiųjų šalių internetiniais puslapiais ar programėlėmis, perskaityti privatumo politikas paskelbtas atitinkamose interneto svetainėse, mobiliose aplikacijose ar programėlėse, kuriomis naudojatės ar naudositės.

Toliau pateikiamas UAB “Florinus“ taikomos privatumo politikos reglamentas apibrėžiantis Jūsų naudojimasąsi UAB “Florinus“ interneto svetainę ar kitomis esamomis ar būsimomis programėlėmis ar mobiliosiomis aplikacijomis, kurios priklauso UAB “Florinus“ ir per kurias iš Jūsų gauname tam tikrus asmeninius duomenis.

UAB “Florinus“ asmens duomenų valdytojas, juridinio asmens kodas: 303169364, adresas: Kareivių g. 2B, LT-08248, Vilnius, Lietuva. Kontaktinio telefono nr.: +370 617 77664, el. pašto adresas: duomenuapsauga@florinus.lt

Jūsų asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi mūsų įmonėje paskirtas nepriklausomas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio telefono numeris +370 617 77664, el. pašto adresas: duomenuapsauga@florinus.lt

Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Jums apsilankius bet kurioje UAB “Florinus“ valdomoje internetinėje ar fizinėje parduotuvėje, interneto svetainėje, mūsų administruojamose socialiniuose tinkluose, pateikus internetinius užsakymus mūsų svetainėje ar susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:
1. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, norėdami įsidarbinti ar atlikti praktiką UAB “Florinus“ įmonėje (detalesnė informacija pateikiama Privatumo politikos dalyje „Kandidatų asmens duomenų apsauga“);
2. Duomenis, kuriuos renkame slapukų pagalba (detalesnė informacija pateikiama Privatumo politikos dalyje „Kokie slapukai naudojami Florinus.lt interneto svetainėje?“);
3. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, pirkdami mūsų fizinėje ar elektroninėje parduotuvėje, teikdami užklausas, prašymus ir skundus (vardas, pavardė, el. pašto adresas, Jūsų paklausimo tekstas ir kiti duomenis kurie bus minėtuose užklausų formuose). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos;
4. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, norėdami dalyvauti mūsų organizuojamuose konkursuose, akcijose ir (ar) loterijose (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr. bei kiti duomenys, kuriuos prašysime pateikti pagal konkurso ar akcijos taisykles). Šiuos duomenis saugosime konkretaus konkurso, akcijos ir (ar) loterijos taisyklėse nustatytą terminą Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo asmens duomenis, siekdami dalyvauti konkurse, akcijoje ar loterijoje;
5. Asmens duomenis (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.), kuriuos Jūs savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate patys mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (pvz. Facebook, Instagram, Twitter ir t.t.). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos;
6. Jūsų vaizdo duomenis, jeigu pateksite į vaizdo stebėjimo lauką atvykę į UAB “Florinus“ parduotuves, ofisus ar kitas buveines, kuriose įmonė vykdo savo veiklą. Mes tvarkome savo darbuotojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu, siekdami užtikrinti asmenų bei turto saugumą, taip pat vykdydami taikomas teisines prievoles. Šiuos duomenis saugosime ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius;
7. Bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų internetine svetaine ar su mumis bendraudami ir komunikuodami įvairiais būdais. Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos.

Siekdama įgyvendinti UAB “Florinus“ taikomas teisines prievoles, savo veikloje įmonė tvarko savo akcininkų, valdymo, priežiūros organų narių ir naudos gavėjų, jų atstovų, įgaliotų asmenų asmens duomenis (pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie turimus vertybinius popierius, kitų įmonių akcijas ir kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti reikalaujama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais). Šie asmens duomenys bus saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.
UAB “Florinus“ įmonės įvairių sandorių, sutarčių ar susitarimų sudarymo, vykdymo ir administravimo, PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tikslais tvarko duomenų subjektų (klientų, tiekėjų, verslo partnerių, konsultantų, kitų sutarčių šalių, jų atstovų, darbuotojų, įgaliotinių, valdymo organų narių ar kitų asmenų, kuriuos jie pasitelkia sudarytai sutarčiai su UAB“Florinus“ vykdyti) asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, parašas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kiti asmens duomenys). Šie asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi pasiekti, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais, taip pat vadovaujantis tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Viešai neatskleidžiamos informacijos turinčių asmenų sąrašo sudarymo tikslu UAB “Florinus“ tvarko asmenų, turinčiųjų galimybę susipažinti su UAB “Florinus“ viešai neatskleista informacija, asmens duomenis (vardas, pavardė, pavardė suteikta gimus (jei skiriasi), asmens kodas, gimimo data, darbo ir asmeninis telefono numeris, funkcijos ir priežastys, kodėl asmenys turi viešai neatskleistos informacijos, namų adresas, prieigos prie viešai neatskleistos informacijos gavimo ir pabaigos laikas ir data). Šie asmens duomenys bus saugomi bent 5 (penkerius) metus nuo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo parengimo arba atnaujinimo, kaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Kandidatų norinčių įsidarbinti ar atlikti praktiką UAB “Florinus“ įmonėje asmens duomenų apsauga

Vykdydami atrankas į UAB “Florinus“ įmonėje esančias laisvas darbo vietas, mes rinksime ir tvarkysime asmens duomenis, kuriuos Jūs pateiksite pildydami anketas mūsų interneto svetainėje, siųsdami el. paštu ar atvykę gyvai į mūsų buveines, duomenis, kuriuos Jūs pateiksite mums elektroniniu paštu ar kitu būdu norėdami įsidarbinti UAB “Florinus“ bei duomenis, kuriuos mes teisėtai gausime iš kitų asmenų (pvz. CV duomenų portalų), siekdami įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą (asmeninė informacija: pageidaujamos pareigos, vardas, pavardė, gimimo data, adresas, miestas, el. paštas, telefono nr.; Išsilavinimas: mokslo įstaiga, specialybė; darbo patirtis: įmonė, darbo trukmė (nuo-iki), pareigos, darbo pobūdis; kita informacija: informacija, ar turite vairuotojo pažymėjimą, Jūsų pageidavimai ir reikalavimai būsimam darbui, pageidaujamas atlyginimas, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kituose dokumentuose kandidatuojant į darbo vietą pateikiami duomenys; Jūsų, kaip kandidato, vertinimo informacija ir rekomendacijos).

Vykdydami kandidatų atranką, norinčių atlikti praktiką UAB “Florinus“ įmonėje, tvarkysime asmens duomenis, kuriuos Jūs pateiksite pildydami praktikanto anketą mūsų Interneto svetainėje, siųsdami el. paštu ar atvykus gyvai į mūsų padalinius (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, mokymosi įstaiga, būsima specialybė, kursas, studijos, pageidaujama darbo vieta, pozicija, kurioje norite atlikti praktiką, praktikos pradžios data, praktikos trukmė, papildoma patirtis, informacija, kodėl norėtumėte atlikti praktiką UAB “Florinus“ įmonėje bei kartu su gyvenimo aprašymu pateikti kiti asmens duomenys).

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, pateiktus dalyvavimo atrankose esančias laisvas darbo ar praktikos atlikimo vietas metu, atrankos vykdymo tikslu, Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami ar kitaip pateikdami savo gyvenimo aprašymą ir kitus susijusius dokumentus.
Siekdami įvertinti Jūsų kandidatūros darbui tinkamumą, mes galime kreiptis į Jūsų esamus ar buvusius darbdavius siekdami gauti rekomendacijas, informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus, dalykines savybes, darbo įvertinimą, todėl rinksime ir tvarkysime informaciją, kurią pateikė Jūsų esami ar buvę darbdaviai apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir kitas dalykines savybes.

*Mes kreipsimės į Jūsų esamus ar buvusius darbdavius, siekdami gauti Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis tik išimtinais atvejais ir tik, jei aiškiai raštu išreiškiate savo sutikimą dėl mūsų kreipimosi į Jūsų esamą darbdavį.

Tuo atveju, jeigu Jūsų kandidatūra nebūtų pasirinkta, mes ištrinsime ir sunaikinsime visus Jūsų atrankos tikslais tvarkomus ar tvarkytus asmens duomenis per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis ar bus atrinktas praktikantas, nebent aiškiai raštu išreikšite savo sutikimą, kad UAB “Florinus“ Jūsų asmens duomenis (gyvenimo aprašymą ir kitą Jūsų pateiktą informaciją gautą dalyvavimo atrankoje metu) saugotų, siekiant pasiūlyti Jums darbą ar praktikanto poziciją ateityje. Tokiu atveju, Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus po atrankos pabaigos.

Kas yra slapukai (ang. Cookies) ir kokie slapukai naudojami šioje UAB "Florinus" (www.florinus.lt) svetainėje?

Internetinių svetainių slapukai (ang. Cookies) yra nedideli tekstiniai failiukai, kurie, Jums besilankant kokioje nors internetinėje svetainėje yra atsiunčiami į Jūsų naudojamo įrenginio naršyklę. Slapukai padeda atpažinti Jūsų naudojamą įrenginį ir padeda mums pagerinti svetainės funkcionalumą bei palengvinti jos naudojimą. Šių slapukų naudojimas yra visiškai legalus ir taip pat visiškai saugus Jūsų naudojamiems įrenginiams bei informacijai esančiai juose.
 
Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus naudojame siekiant pagerinti internetinės svetainės funkcionalumą bei Jūsų naudojimosi šia svetaine patirtį. Slapukus taip pat naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymą ir Jums parodomą turinį, taip pateikiant įvairius pasiūlymus, kurie būtų aktualūs tik Jums. Slapukų dėka mes galime analizuoti Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis panaudoti siekiant sudaryti galimybę Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, taip pat statistinės analizės tikslams ar norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų įrenginio naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Mūsų įmonės šioje svetainėje naudojami slapukai:

Slapukas:Slapuko pavadinimas:Duomenų tvarkymo tikslas:Sukūrimo momentas:Galiojimo laikas:Naudojami duomenys:


Aukščiau nurodyti Slapukai yra naudojami šioje UAB “Florinus“ svetainėje ir yra skirti informacijos perdavimui elektroninių ryšių tinklu. Jeigu nenorite, kad būtų naudojami šie slapukai, tuomet savo naršyklės nustatymuose Jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus ar tik dalį jų, bet tokiu atveju dalis šios www.florinus.lt svetainės funkcijų gali Jums nebeveikti ir apsunkinti naudojimąsi.

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Šioje svetainėje naudojamus slapukus galite laisvai valdyti per savo naudojamo įrenginio naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti ar visiškai ištrinti. Visų slapukų bet kuriuo metu galite visiškai atsisakyti ištrindami juos iš savo įrenginio naršyklės, kurioje jie yra ar buvo naudojami. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų įrenginyje naudojamos naršyklės (Safari, Chrome, Opera, Mozilla ir t.t.). Norėdami plačiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, turėtumėte apsilankyti konkrečios naudojamos naršyklės interneto puslapyje.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Todėl Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios interneto svetainės naudojimui ir funkcionalumui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija apie įvairius slapukus pateikta adresu: www.allaboutcookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl šių slapukų naudojimo Jūsų naršyklėje parašydami mums el. paštu: duomenuapsauga@florinus.lt arba paskambindami telefonu +370 617 77664.

*Pas mus atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat juos turite ištrinti iš savo naudojamo įrenginio naršyklės.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

UAB “Florinus“ gali atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis UAB “Florinus“ įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina darbų atlikimui. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei atitinkamai ir atsakingai išlaikytų asmens duomenų paslaptis.

Asmens duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, taip pat kitoms valstybinėms ar savivaldos institucijoms, atliekančioms tyrimus, patikrinimus ar nagrinėjančioms administracines, civilines, baudžiamąsias bylas, kaip įrodymai, siekiant padėti atitinkamoms institucijos tinkamai atlikti jų vykdomas funkcijas, atlikti tyrimą, išnagrinėti bylą ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.
Asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms teisėsaugos, kitoms valstybinėms ar savivaldos, priežiūros institucijoms, kai tokią informaciją privaloma pateikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinius tinklus?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialiniuose tinkluose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“, „Share“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Šiuo metu turime šias mūsų įmonės administruojamas paskyras socialiniuose tinkluose:
Facebook: @FlorinusLt | Investicinis auksas – Sidabras – Valiuta (Privatumo apsaugos pranešimas pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/privacy/).
Instagram: @Florinus.lt Investment gold (privatumo politika pateikiama https://help.instagram.com/402411646841720).
Twitter: @Florinuslt (privatumo politika pateikiama adresu https://twitter.com/en/privacy).
Linkedin: @Investicinis auksas Florinus.lt (privatumo politika pateikiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytais reikalavimais.
Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – tik su Jūsų sutikimu, kai asmens duomenis reikia tvarkyti, siekiant įvykdyti sutartis, pateiktus užsakymus ir t.t., kurios šalis yra asmens duomenų subjektas bei siekiant įvykdyti UAB “Florinus“ įmonei taikomas teisines prievoles numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ar panaudojimo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis UAB “Florinus“ saugos šioje Privatumo politikoje nustatytais ir minėtais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.
Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įgaliojimai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

UAB “Florinus“ visais atvejais saugos Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:
pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, apie tai pranešdami žemiau šioje Privatumo politikoje nurodytais prašymų pateikimo būdais;
reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam). Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus, juos turite mums pateikti raštu, el. paštu: 
duomenuapsauga@florinus.lt arba telefonu: +370 617 77664

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.
Informuosime jus apie Privatumo politikos atnaujinimus paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką Interneto svetainėje. Privatumo politikos pabaigoje nurodoma, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Įmonėje paskirtas nepriklausomas duomenų apsaugos pareigūnas:
Tel. nr.: +370 615 77664
El. p.: 
duomenuapsauga@florinus.lt

Įmonė: UAB "Florinus"
Juridinio asmens kodas: 303169364
Buveinės adresas: Kareivių g. 2B, Vilnius, LT-08248, Lietuva
Tel.: +370 616 88225
El. paštais: florinus@florinus.lt

Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Kaune.
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas atliktas 2019 m. kovo 12 d.